Yn yr ardd

Pwerbwynt syml. A simple powerpoint.

Y Meddyg

Llyfr bach A5 gydag 8 tudalen o destun a lluniau lliw llawn. Mae’r anifeiliaid yn mynd at y meddyg. Mae’r llyfr wedi’i strwythuro’n ofalus o ran geirfa a phatrymau iaith. An A5, 16 page book with colour and black and white pictures. The animals go to the doctor. The book is structured carefully in terms of vocabulary and patterns.

Wyt ti’n hoffi…? O dan y môr

Taflenni gwaith. Worksheets

Wil Wiwer ar CD-ROM

Ydy, mae’r wiwer ‘na yn ôl! Mae Wil a’i ffrindiau yn y goedwig yn cymryd rhan mewn gweithgareddau rhyngweithiol ar 3 CD-ROM. Pecyn 3 CD-ROM ar gyfer Windows. A pack of three entertaining CD-ROMs to assist KS 1 Welsh Language learners to recognise and react to words by listening to the adventures of the cartoon character Wil Wiwer, and his friends.

Wil Wiwer (Cyfres): Y Frech Goch

Stori ddifyr gyda lluniau lliw a thestun syml am argyfwng yn y goedwig pan mae Wil Wiwer a’i ffrindiau’n cael eu taro’n wael gan y frech goch; ar gyfer datblygu iaith disgyblion Cymraeg ail iaith CA 1. A colourful and simple story about a crisis in the forest when Wil Wiwer, the squirrel and friends go down with the measles; for KS 1 Welsh language learners.

Wil Wiwer (Cyfres): Y Frech Goch (Llyfr Mawr)

Fersiwn llyfr mawr o stori ddifyr gyda lluniau lliw a thestun syml am argyfwng yn y goedwig pan mae Wil Wiwer a’i ffrindiau’n cael eu taro’n wael gan y frech goch; ar gyfer datblygu iaith disgyblion Cymraeg ail iaith CA 1. A big book version of a colourful and simple story about a crisis in the forest when Wil Wiwer, the squirrel and friends go down with the measles; for KS 1 Welsh language learners.

Wil Wiwer (Cyfres): Cotiau Newydd

Stori ddifyr gyda lluniau lliw a thestun syml am y cymeriad cartŵn, Wil Wiwer a’i ffrindiau yn cael cotiau newydd; ar gyfer datblygu iaith disgyblion Cymraeg ail iaith CA 1. A colourful and simple story about the cartoon character, Wil Wiwer and his friends getting new coats; for KS 1 Welsh language learners.

Wil Wiwer (Cyfres): Cotiau Newydd (Llyfr Mawr)

Fersiwn llyfr mawr o stori ddifyr gyda lluniau lliw a thestun syml am y cymeriad cartŵn, Wil Wiwer a’i ffrindiau yn cael cotiau newydd; ar gyfer datblygu iaith disgyblion Cymraeg ail iaith CA 1. A big book version of a colourful and simple story about the cartoon character, Wil Wiwer and his friends getting new coats; for KS 1 Welsh language learners.

Wil Wiwer (CD-ROM)

Pecyn o dri CD-ROM difyr i gynorthwyo disgyblion Cymraeg Ail Iaith CA 1 i adnabod ac ymateb i eiriau drwy wrando ar helyntion y cymeriad cartŵn Wil Wiwer, a’i ffrindiau. A pack of three entertaining CD-ROMs to assist KS 1 Welsh Language learners to recognise and react to words by listening to the adventures of the cartoon character Wil Wiwer, and his friends.

Wil Wiwer (Cyfres): Chwarae Cuddio

Stori ddifyr gyda lluniau lliw a thestun syml am cymeriad cartŵn, Wil Wiwer a’i ffrindiau’n chwarae cuddio yn y goedwig; ar gyfer datblygu iaith disgyblion Cymraeg ail iaith CA 1. A colourful and simple story about the cartoon character, Wil Wiwer and his friends playing hide and seek in the forest; for KS 1 Welsh language learners.

Next page

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.