Teach me – Welsh

Learn Welsh the easy, fun and fast way. This method offers everything you need to have you speaking in a matter of days. Easy to use software supported by a Welsh Audio CD and a book give you the freedom to learn wherever you like – at home, in the car, around town. Whether you’re a complete beginner or have already studied some Welsh, you’ll be astonished just how quickly you learn! The course includes both northern Welsh and southern Welsh.

Te yn y Grug

Addasiad gyda lluniau o glasur Kate Roberts, ynghyd â chyflwyniad a gweithgareddau. An illustrated adaptation of Kate Roberts’s Welsh classic, with an introduction and activities.

Taith Iaith ETO 1 – Llyfr gweithgareddau i athrawon

Mae Taith Iaith Eto yn cynnig cwrs cenedlaethol ar gyfer disgyblion sy’n gweithio ar lefelau 1-3 yng Nghyfnod Allweddol 3 – pecyn o ddeunyddiau amlgyfrwng ar gyfer dysgu’r Gymraeg fel ail iaith. Mae’r llyfr gweithgareddau yn cynnwys awgrymiadau gwerthfawr am weithgareddau difyr i’w ddefnyddio gyda llyfr cwrs, cryno-ddisg a gwefan Taith Iaith Eto 1. A useful activity book presenting valuable exercises to reinforce and develop language skills, to be used in conjunction with the Taith Iaith Eto 1 course book, CD and website to promote the use of the Welsh language among KS3 pupils.

Taith Iaith ETO 1 – CD

Ymarferion gwrando i gyd-fynd ag unedau Taith Iaith Eto 1. Gweithgareddau a sgriptiau ar gael hefyd ar wefan CAA. A CD comprising of various listening exercises for pupils who are learning Welsh as a second language at Key Stage 3, which accompanies an illustrated course and activities book. Activities and scripts available on the CAA website.

Taith Iaith ETO 1 – Llyfr Cwrs

A useful course book presenting valuable language exercises and glossary, diverse stories and interesting facts to be used in conjunction with the Taith Iaith Eto 1 activity book, CD and website to promote the use of the Welsh language among KS3 pupils.

Pecyn yn cynnig cwrs cenedlaethol ar gyfer disgyblion sy’n gweithio ar lefelau 1-3 yng Nghyfnod Allweddol 3 – pecyn o ddeunyddiau amlgyfrwng ar gyfer dysgu’r Gymraeg fel ail iaith. Mae’r llyfr cwrs yn cyflwyno eitemau iaith, geirfa, storïau a ffeithiau diddorol – i’w ddefnyddio gyda llyfr gweithgareddau, cryno-ddisg a gwefan Taith Iaith Eto 1.

Taith Iaith ETO 1 – Llyfr Gweithgareddau ar y we

Llyfr gweithgareddau defnyddiol yn cynnwys awgrymiadau gwerthfawr ar gyfer gweithgareddau difyr i’w ddefnyddio gyda llyfr cwrs, cryno-ddisg a gwefan Taith Iaith 1 er mwyn hybu’r defnydd o’r iaith Gymraeg ymhlith disgyblion CA3.A useful activity book comprising valuable suggestions for entertaining activities to be used in conjunction with the Taith Iaith Eto 1 course book, CD and website to promote the use of the Welsh language among KS3 pupils.

Taith Iaith 5 (porffor) – CD.

Ymarferion gwrando i gyd-fynd ag unedau Taith Iaith 5 (gwyrdd).Gweithgareddau a sgriptiau ar gael hefyd ar ar wefan CAA. A CD comprising of various listening exercises for pupils who are learning Welsh as a second language at Key Stage 4, which accompanies an illustrated course book. Activities and scripts available on the CAA website.

Taith Iaith 5 (porffor) – Llyfr Cwrs

Llyfr cwrs defnyddiol yn cyflwyno ymarferion iaith a geirfa werthfawr, storïau amrywiol a ffeithiau diddorol Ÿ i’w ddefnyddio gyda llyfr gweithgareddau, cryno-ddisg a gwefan Taith Iaith 5. Addas i ddisgyblion sy’n dysgu’r Gymraeg fel ail iaith ar gyfer y cwrs TGAU. A useful course book presenting valuable language exercises and glossary, diverse stories and interesting facts to be used in conjunction with the Taith Iaith 5 activity book, CD and website to promote the use of the Welsh language among KS4 pupils.

Taith Iaith 5 (porffor) – Llyfr Gweithgareddau,

Llyfr cwrs defnyddiol yn cyflwyno ymarferion iaith a geirfa werthfawr, storïau amrywiol a ffeithiau diddorol Ÿ i’w ddefnyddio gyda llyfr gweithgareddau, cryno-ddisg a gwefan Taith Iaith 5. Addas i ddisgyblion sy’n dysgu’r Gymraeg fel ail iaith ar gyfer y cwrs TGAU. A useful activity book presenting valuable exercises to reinforce and develop language skills, to be used in conjunction with the Taith Iaith 5 course book, CD and website to promote the use of the Welsh language among KS4 pupils.

Taith Iaith 5 (gwyrdd) – Llyfr Cwrs

Llyfr cwrs defnyddiol yn cyflwyno ymarferion iaith a geirfa werthfawr, storïau amrywiol a ffeithiau diddorol – i’w ddefnyddio gyda llyfr gweithgareddau, cryno-ddisg a gwefan Taith Iaith 5. Addas i ddisgyblion sy’n dysgu’r Gymraeg fel ail iaith ar gyfer y cwrs TGAU. A useful course book presenting valuable language exercises and glossary, diverse stories and interesting facts. To be used in conjunction with the Taith Iaith 5 activity book, CD and website. Suitable for pupils learning Welsh as a second language for the GCSE course.

« Previous PageNext page

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.