Write in and Look up Welsh

Disc cyfeiriol ar gyfer DOS, Windows a Windows 95 sydd yn darparu geiriadur ymadroddion yn ogystal â geiriau cyfystyr dwyieithog. A reference disc for DOS, Windows and Windows 95 which provides a dictionary phrasebook and a bilingual synonym search facility.

Troed yn Taro – Casét Sain

Casgliad o ganeuon ar gyfer plant ysgolion meithrin yn ystod tymor yr hydref wedi eu trefnu’n bump sesiwn ynghyd â fersiynau Saesneg i helpu rhieni. A collection of songs to help nursery children and their English speaking families enjoy using Welsh at home, containing colourful pictures for children and English versions to help parents.

Tri Dwsin a Mwy o Ddarnau Llefaru i Blant

Casgliad o ddarnau llefaru i blant ar gyfer eisteddfodau. A collection of poems for children to recite.

Torri’r Garw

Cyfrol yn ymdrin yn ôl trefn yr wyddor â’r amryw o briod-ddulliau ac ymadroddion Cymraeg a seilir ar y berfenw ar gyfer siaradwyr a dysgwyr yr iaith. A volume for learners and Welsh speakers dealing in alphabetical order with the wealth of Welsh idioms and phrases based on the verb-noun.

Torri Gair

Cwrs iaith amlweddog i ddysgwyr, a chyfrwng atgyfnerthu iaith disgyblion Cymraeg iaith gyntaf yw Trothwy Trothwy is primarily a multi-faceted language course for Welsh learners in secondary schools and first language speakers wishing to inprove their skills.

Talk About Welsh Cyfres 5: Rhaglenni 7-11

Rhaglenni 7-11 pumed cyfres Talk About Welsh ar DVD. Mae’r ddrama yn dilyn yr actorion trwy weithgareddau bob dydd. Mae’r cyflwynydd, Gareth Roberts, yn ymddangos yn aml i esbonio geiriau a phatrymau newydd. Mae’r DVD yn cynnwys nodiadau. Programmes 7-11 in the fifth series. The drama follows the actors through everyday activities. The presenter, gareth Roberts, appears regularly to explain vocabulary and newpatterns. The DVD includes notes.

Talk About Welsh Cyfres 5: Rhaglenni 12-16

Rhaglenni 12-16 pumed cyfres Talk About Welsh ar DVD. Mae’r ddrama yn dilyn yr actorion trwy weithgareddau bob dydd. Mae’r cyflwynydd, Gareth Roberts, yn ymddangos yn aml i esbonio geiriau a phatrymau newydd. Mae’r DVD yn cynnwys nodiadau. Programmes 12-16 in the fifth series. The drama follows the actors through everyday activities. The presenter, gareth Roberts, appears regularly to explain vocabulary and newpatterns. The DVD includes notes.

Talk About Welsh Cyfres 5: Rhaglenni 1-6

Rhaglenni cyntaf pumed cyfres Talk About Welsh ar DVD. Mae’r ddrama yn dilyn yr actorion trwy weithgareddau bob dydd. Mae’r cyflwynydd, Gareth Roberts, yn ymddangos yn aml i esbonio geiriau a phatrymau newydd. Mae’r DVD yn cynnwys nodiadau. The first programmes in the fifth series. The drama follows the actors through everyday activities. The presenter, gareth Roberts, appears regularly to explain vocabulary and newpatterns. The DVD includes notes.

Talk About Welsh Cyfres 4: Rhaglenni 1-10

Rhaglenni cyntaf pedwaredd cyfres Talk About Welsh ar DVD. Mae’r ddrama yn dilyn yr actorion trwy weithgareddau bob dydd. Mae’r cyflwynydd, Gareth Roberts, yn ymddangos yn aml i esbonio geiriau a phatrymau newydd. Mae’r DVD yn cynnwys nodiadau. The first programmes in the fourth series. The drama follows the actors through everyday activities. The presenter, gareth Roberts, appears regularly to explain vocabulary and newpatterns. The DVD includes notes.

Talk About Welsh Cyfres 4: Rhaglenni 11-21

Rhaglenni 11-21 pedwaredd cyfres Talk About Welsh ar DVD. Mae’r ddrama yn dilyn yr actorion trwy weithgareddau bob dydd. Mae’r cyflwynydd, Gareth Roberts, yn ymddangos yn aml i esbonio geiriau a phatrymau newydd. Mae’r DVD yn cynnwys nodiadau. Programmes 11-21 in the fourth series. The drama follows the actors through everyday activities. The presenter, gareth Roberts, appears regularly to explain vocabulary and newpatterns. The DVD includes notes.

Next page

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.