Y Byd o’n Cwmpas (Ffeil Gweithgaredd)

Ffeil gweithgaredd i’w ddefnyddio wrth gyflwyno Cymraeg fel ail-iaith mewn cyd-destun galwedigaethol i fyfyrwyr TGAU a GNVQ galwedigaethol. An activities file to be used when introducing Welsh as a Second Language in a vocational context to GCSE and vocational GNVQ students

Talk About Welsh Cyfres 5: Set o 3 fideo VHS

Y bumed gyfres mewn un pecyn. The fifth series in one pack.

Talk About Welsh Cyfres 4: Set o 4 fideo VHS

Y bedwaredd gyfres mewn un pecyn. The fourth series in one pack.

Talk About Welsh Cyfres 3: Set o 4 fideo VHS

Y drydedd gyfres mewn un pecyn. The third series in one pack.

Talk About Welsh Cyfres 2: Set o 3 caset gwrando (safonol)

Yr ail gyfres mewn un pecyn. The second series in one pack.

Talk About Welsh Cyfres 2: Set o 4 fideo VHS

Yr ail gyfres mewn un pecyn. The second series in one pack.

Talk About Welsh Cyfres 2: Set o 3 caset gwrando (de)

Yr ail gyfres mewn un pecyn. The second series in one pack.

Talk About Welsh Cyfres 2: Set o 3 caset gwrando (gogledd)

Yr ail gyfres mewn un pecyn. The second series in one pack.

Talk About Welsh Cyfres 1: Set o 4 caset gwrando (safonol)

Y gyfres gyntaf mewn un pecyn. The first series in one pack.

Talk About Welsh Cyfres 1: Set o 6 fideo VHS

Y gyfres gyntaf mewn un pecyn. The first series in one pack.

Next page

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.