Usborne Language Guides: Welsh for Beginners

Llyfr lliwgar rhagarweiniol Cymraeg i ddysgwyr, sy’n arbennig o addas i blant.An entertaining and colourful introduction to Welsh for complete beginners, particularly suited to children.

Giangster Coll, Y

Nofel i ddysgwyr ac i Gymry Cymraeg ac iddi gefndir arswydus byd y ‘Mob’. A novel about gangsters set in California, of universal appeal and with specially prepared vocabulary to help Welsh learners.

Get By in Welsh

O’r diwedd! Llyfr ymadroddion bach handi gyda lluniau . At last! An up to date illustrated phrasebook for visitors to Wales.

Cam at y Cewri (cyfres) Yn ol i Leifior

Y bedwaredd nofel yn y gyfres arbennig hon o addasiadau o glasuron Cymraeg ar gyfer oedolion sy’n dysgu Cymraeg. An adaptation of one of Islwyn Ffowc Elis’s novels – the fourth title in a series of classics for adult Welsh learners.

Cam at y Cewri (cyfres) Yn ol I Leifior

Y bedwaredd nofel yn y gyfres arbennig hon o addasiadau o glasuron Cymraeg ar gyfer oedolion sy’n dysgu Cymraeg. An adaptation of one of Islwyn Ffowc Elis’s novels – the fourth title in a series of classics for adult Welsh learners.

Ar Flaen fy Nhafod

Llyfryn o gartwnau yn darlunio ar ffurf posau tua deugain o briod-ddulliau Cymraeg cyfarwydd. Addas i bob oed! A booklet of cartoon puzzles based on Welsh idioms suitable for children and adults!

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.