Welsh-English/English-Welsh Dictionary

Geiriadaur cyfoes, cyfansawdd, clir a chryno – geiriadur delfrydol ar gyfer dysgwyr a Chymry Cymraeg. A comprehensive and up-to-date, clear and compact Welsh-English, English-Welsh pocket dictionary for learners and speakers of Welsh, comprising over 20,000 words together with an appendix of irregular verbs

Welsh Phrasebook

Llyfr ymadroddion Cymraeg hylaw maint poced i ddysgwyr y Gymraeg a’r teithiwr yng Nghymru, yn cynnwys ymadroddion Saesneg wedi’u cyfieithu i’r Gymraeg, canllawiau ynganu eglur, ymadroddion defnyddiol ar gyfer pob achlysur a geirfa helaeth. Argraffiad newydd. Cyhoeddwyd gyntaf ym Mehefin 2003 (ISBN 9781842051009). A handy, pocket size Welsh phrase book for learners of Welsh and the traveller in Wales, comprising English phrases translated into Welsh, clear pronunciation guides, useful phrases for every situation and comprehensive vocabulary sections. New edition. First published in June 2003 (ISBN 9781842051009).

Welsh Phrasebook

Llyfr ymadroddion Cymraeg hylaw maint poced i ddysgwyr y Gymraeg a’r teithiwr yng Nghymru, yn cynnwys ymadroddion Saesneg wedi’u cyfieithu i’r Gymraeg, canllawiau ynganu eglur, ymadroddion defnyddiol ar gyfer pob achlysur a geirfa helaeth. Argraffiad newydd. Cyhoeddwyd gyntaf ym Mehefin 2003 A handy, pocket size Welsh phrase book for learners of Welsh and the traveller in Wales, comprising English phrases translated into Welsh, clear pronunciation guides, useful phrases for every situation and comprehensive vocabulary sections. New edition. First published in June 2003

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.