Yn yr ardd

Pwerbwynt syml. A simple powerpoint.

Y Tywydd Lesson Plan

Cynllun gwers. A lesson plan.

Wyt ti’n hoffi…? O dan y môr

Taflenni gwaith. Worksheets

Wyt ti’n hoffi…? (Bwyd)

Pwerbwynt syml i gyflwyno hoffter. A simple animated PowerPoint that models the question ‘Wyt ti’n hoffi?’

Welsh vocabulary for tv programmes

Taflenni gwaith. Worksheets

Welsh vocabulary – My body

Taflenni gwaith. Worksheets

Welsh Stickers

Sticeri Helpwr Heddiw. Helpwr Heddiw stickers.

Welsh Termly Planning

Cynllunio ar gyfer cyflwyno’r hunan a’r teulu. Planning for introducing the topic myself and family.

Welsh vocabulary – Food

Taflenni gwaith. Worksheets

Welsh sports and hobbies – wyt ti’n hoffi..?

Taflenni gwaith. Worksheets

Next page

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.