Cyfrinach

Llyfr bach A5 gydag 8 tudalen o destun a lluniau lliw llawn. Mae hi’n bwrw eira ac mae Llew yr Arth yn cael syniad. Beth ydy’r syniad? Ust! – Cyfrinach! Mae’r llyfr wedi’i strwythuro’n ofalus o ran geirfa a phatrymau iaith. An A5 8 page book full of colour pictures. It’s snowing and Llew the bear has an idea. What could it be? Shhh! – a sectret! The book is structured carefully in terms of vocabulary and language patterns.

Bwci Bo?

Llyfr bach A5 gydag 8 tudalen o destun a lluniau lliw llawn. Mae’r anifeiliaid yn gweld y Bwci Bo! Mae’r llyfr wedi’i strwythuro’n ofalus o ran geirfa a phatrymau iaith.

Anifeiliaid Difyr (cyfres):Yn y Siop

Fersiwn llyfr mawr o’r stori boblogaidd o’r gyfres ‘Anifeiliaid Difyr’ A big book version of a popular story in the ‘Anifeiliaid Difyr’ series.

Anifeiliaid Difyr (cyfres):Y Meddyg

Fersiwn A3 o’r stori boblogaidd o’r gyfres ‘Anifeiliaid Difyr’ An A3 version of a popular story in the ‘Anifeiliaid Difyr’ series.

Anifeiliaid Difyr (cyfres):Y Meddyg

Fersiwn llyfr mawr o’r stori boblogaidd o’r gyfres ‘Anifeiliaid Difyr’ A big book version of a popular story in the ‘Anifeiliaid Difyr’ series.

Anifeiliaid Difyr (cyfres):Yn y Siop

Fersiwn A3 o’r stori boblogaidd o’r gyfres ‘Anifeiliaid Difyr’ An A3 version of a popular story in the ‘Anifeiliaid Difyr’ series.

Anifeiliaid Difyr (cyfres):Cyfrinach

Fersiwn A3 o’r stori boblogaidd o’r gyfres ‘Anifeiliaid Difyr’ An A3 version of a popular story in the ‘Anifeiliaid Difyr’ series.

Anifeiliaid Difyr (cyfres):Cyfrinach

Fersiwn llyfr mawr o’r stori boblogaidd o’r gyfres ‘Anifeiliaid Difyr’ A big book version of a popular story in the ‘Anifeiliaid Difyr’ series.

Anifeiliaid Difyr (cyfres):Siw a’i Ffrindiau

Fersiwn llyfr mawr o stori boblogaidd o’r gyfres ‘Anifeiliaid Difyr’ am Siw, yr eliffant, yn cynnal sioe ffasiwn; ar gyfer disgyblion Cymraeg Ail Iaith CA 1. A big book version of a popular story in the ‘Anifeiliaid Difyr’ series about Siw, the elephant, deciding to hold her own fashion show; for KS 1 Welsh language learners.

Anifeiliaid Difyr (cyfres):Siw a’i Ffrindiau

Stori boblogaidd o’r gyfres ‘Anifeiliaid Difyr’ am Siw, yr eliffant, yn cynnal sioe ffasiwn; ar gyfer disgyblion Cymraeg Ail Iaith CA 1. for KS 1 Welsh language learners.

Next page

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.