TonIc Eto Cyfres – Beth? Dim Pants?

Un o gyfres o 4 llyfr darllen difyr i gyd-fynd â Taith Iaith Eto 1 i 5 ar gyfer disgyblion sy’n astudio Cymraeg ail iaith. A title in a series of 4 reading books to accompany Taith Iaith Eto 1 to 5, for pupils studying Welsh as a second language.

TonIc (Cyfres) Taith Ffaith 2

Yn cynnwys pedair gyfrol: Taith Ffaith 2, Ffon Lowri, Byd y Paranormal, Gorila! a Robotiaid. Including four volumes:Taith Ffaith 1, Dannedd! a Dramâu Eraill, Y Carnifal!, Mynd i’r Clwb a Storïau Eraill.

TonIc (Cyfres) Taith Ffaith 3

Yn cynnwys pedair cyfrol: Taith Ffaith 3, Dim Diwedd Trist, Ar y Beic i Ewrop, Helpwr Huw. Including four volumes: Taith Ffaith 3, Dim Diwedd Trist, Ar y Beic i Ewrop, Helpwr Huw. Yn cynnwys pedair cyfrol: Taith Ffaith 3, Dim Diwedd Trist, Ar y Beic i Ewrop, Helpwr Huw.

TonIc (Cyfres) Taith Ffaith 1

Yn cynnwys y pedair gyfrol: Taith Ffaith 1, Dannedd! a Dramâu Eraill, Y Carnifal!, Mynd i’r Clwb a Storïau Eraill. Including four volumes: Taith Ffaith 1, Dannedd! a Dramau Eraill, Y Carnifal!, Mynd i’r Clwb a Storiau Eraill.

Taith Iaith ETO 5 –Llyfr Gweithgareddau ar y we

Llyfr gweithgareddau defnyddiol yn cynnwys awgrymiadau gwerthfawr ar gyfer gweithgareddau difyr i’w ddefnyddio gyda llyfr cwrs, cryno-ddisg a gwefan Taith Iaith 1 er mwyn hybu’r defnydd o’r iaith Gymraeg ymhlith disgyblion CA3. A useful activity book comprising valuable suggestions for entertaining activities to be used in conjunction with the Taith Iaith Eto 2 course book, CD and website to promote the use of the Welsh language among KS3 pupils.

Taith Iaith ETO 5 – CD

Ymarferion gwrando i gyd-fynd ag unedau Taith Iaith Eto 5. Gweithgareddau a sgriptiau ar gael hefyd ar wefan CAA. A CD comprising of various listening exercises for pupils who are learning Welsh as a second language at Key Stage 4, which accompanies an illustrated course and activities book. Activities and scripts available on the CAA website.

Taith Iaith ETO 5 – Llyfr Cwrs

Mae’r llyfr cwrs yn cyflwyno eitemau iaith, geirfa, storïau a ffeithiau diddorol – i’w ddefnyddio gyda llyfr gweithgareddau, cryno-ddisg a gwefan Taith Iaith Eto 5. A useful course book presenting valuable language exercises and glossary, diverse stories and interesting facts to be used in conjunction with the Taith Iaith Eto 5 activity book, CD and website to promote the use of the Welsh language among KS4 pupils.

Taith Iaith ETO 5 – Llyfr gweithgareddau i athrawon

Mae’r llyfr gweithgareddau yn cynnwys awgrymiadau gwerthfawr am weithgareddau difyr i’w ddefnyddio gyda llyfr cwrs, cryno-ddisg a gwefan Taith Iaith Eto 5.A useful activity book presenting valuable exercises to reinforce and develop language skills, to be used in conjunction with the Taith Iaith Eto 5 course book, CD and website to promote the use of the Welsh language among KS4 pupils.

Taith Iaith ETO 4 – Llyfr Cwrs

Mae’r llyfr cwrs yn cyflwyno eitemau iaith, geirfa, storïau a ffeithiau diddorol – i’w ddefnyddio gyda llyfr gweithgareddau, cryno-ddisg a gwefan Taith Iaith Eto 4. A useful course book presenting valuable language exercises and glossary, diverse stories and interesting facts to be used in conjunction with the Taith Iaith Eto 4 activity book, CD and website to promote the use of the Welsh language among KS4 pupils.

Taith Iaith ETO 4 – Llyfr Gweithgareddau ar y we

Llyfr gweithgareddau defnyddiol yn cynnwys awgrymiadau gwerthfawr ar gyfer gweithgareddau difyr i’w ddefnyddio gyda llyfr cwrs, cryno-ddisg a gwefan Taith Iaith 1 er mwyn hybu’r defnydd o’r iaith Gymraeg ymhlith disgyblion CA3. A useful activity book comprising valuable suggestions for entertaining activities to be used in conjunction with the Taith Iaith Eto 2 course book, CD and website to promote the use of the Welsh language among KS3 pupils.

Next page

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.