Tandem Hud, Y

Stori swynol mewn odl sy’n adrodd hynt Lowri Elen a Guto Eurig; efeilliaid ydynt sy’n cael hen feic yn anrheg pen-blwydd, ond buan y dônt i wybod taw tandem hudol ydyw sy’n gallu eu dwyn ar anturiaethau rhyfeddol… An enchanting story, told in rhyme, which describes the adventures of Lowri Elen and Guto Eurig, two twins who receive an old bike for a birthday present. However they soon discover that it is in fact a charmed tandem that can take them on adventures.

O’r Môr i Ben y Mynydd – Rhigymau Rhyfedd (Llyfr Mawr)

Casgliad o rigymau rhyfedd a thraddodiadol sy’n rhoi cyfle i blant gael hwyl wrth ryfeddu at sŵn geiriau ac odlau. A collection of new and traditional rhymes.

O’r Môr i Ben y Mynydd

Casgliad o rigymau rhyfedd a thraddodiadol sy’n rhoi cyfle i blant gael hwyl wrth ryfeddu at sŵn geiriau ac odlau. A collection of new and traditional rhymes.

Byd Llawn Hud (Llyfr Mawr)

Fersiwn llyfr mawr o gyfrol ddeniadol yn cynnwys 20 cerdd newydd a chynnes gan feirdd cyfoes, am berthynas plant â byd natur, ffrindiau a theulu; i ddarllenwyr 7-11 oed. Enillydd Gwobr Tir na n-Og 2005. A colourful, delightfully illustrated big book of 20 humorous and tender new poems by contemporary poets about children’s vision of nature, friends and family; for readers aged 7-11 years. Winner of the 2005 Tir na n-Og Award.

Byd Llawn Hud

Cyfrol ddeniadol yn cynnwys 20 cerdd newydd ddoniol a chynnes gan feirdd cyfoes, am berthynas plant â byd natur, ffrindiau a theulu; i ddarllenwyr 7-11 oed. Enillydd Gwobr Tir na n-Og 2005. An appealing volume of 20 humorous and tender new poems by contemporary poets about children’s vision of nature, friends and family; for readers aged 7-11 years. Winner of the 2005 Tir na n-Og Award.

Ar Bwys…

Casgliad o gerddi bywiog ar amrywiaeth o themâu gan un o feirdd plant Cymru, Mererid Hopwood. Ceir darluniau lliwgar gan Susie Grindey. A collection of poems on a variety of topics by one of Wales’s Childrens’ Poets, Mererid Hopwood. Colourfully illustrated by Susie Grindey.

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.