Stori Sydyn (cyfres):Operation Julie

Teitl yn y gyfres o gyfrolau byr a chyflym Stori Sydyn. Cyflwyniad i un o rwydweithiau cyffuriau mwya’r byd a oedd ar waith yng nghanolbarth Cymru yng nghanol y 70au. Mewn labordy anial ar bwys Tregaron cynhyrchwyd gwerth miliynnau o bunnau o LSD pur – labordy a arweiniodd at un o’r achosion troseddol mwyaf diddorol a chwedlonol erioed. Cyhoeddwyd gyntaf ym mis Chwefror 2008. A title in the short and fast-paced series Quick Reads. An introduction to the history of one of the world’s biggest drugs networks that was active in mid Wales in the mid 1970s. In a rural laboratory near Tregaron pure LSD valued at millions of pounds was produced and seized; this lead to an interesting and legendary criminal case. Reprint; first published February 2008.

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.