TonIc Eto Cyfres – Mr Petras (Stori)

Un o gyfres o 4 llyfr darllen difyr i gyd-fynd â Taith Iaith Eto 1 i 5 ar gyfer disgyblion sy’n astudio Cymraeg ail iaith. A title in a series of 4 reading books to accompany Taith Iaith Eto 1 to 5, for pupils studying Welsh as a second language.

TonIc Cyfres 5 – Y Sifft Nos (Stori)

Un o gyfres o 8 llyfr darllen difyr i gyd-fynd â Taith Iaith 4 ar gyfer disgyblion CA4 sy’n astudio Cymraeg ail iaith.A title in a series of 8 reading books to accompany Taith Iaith 4, for KS4 pupils studying Welsh as a second language.

TonIc Cyfres 5 – Bethan am Byth (Stori)

Un o gyfres o 8 llyfr darllen difyr i gyd-fynd â Taith Iaith 4 ar gyfer disgyblion CA4 sy’n astudio Cymraeg ail iaith. A title in a series of 8 reading books to accompany Taith Iaith 4, for KS4 pupils studying Welsh as a second language.

Stori Sydyn (cyfres):Tacsi i’r Tywyllwch

Nofel yn y gyfres o gyfrolau byr a chyflym Stori Sydyn. Stori ddirgelwch a thrais. Ar ôl darganfod corff merch, daw’n amlwg i’r heddlu eu bod yn delio a llofruddiaeth. Er bod ganddynt syniad pam lladdwyd y ferch, mae’r dirgelwch am y llofrudd yn parhau. A novel in the short fast-paced series Quick Reads. A crime and mystery story. The discovery of a dead woman’s body leads the police to embark on a murder investigation. Despite knowing why the girl was murdered, the killer’s identity still eludes them.

Stori Sydyn (cyfres):Tacsi i Hunllef

Teitl yn y gyfres o gyfrolau byr a chyflym Stori Sydyn. Stori gyffrous yn dilyn helyntion Ffion, gyrwraig tacsi sy’n wynebu hunllef ar ôl i rai adael ei thacsi heb dalu, ac ar ôl i gorff marw ddod i’r fei … Dilyniant i’r nofel Tacsi i’r Tywyllwch. A title in the short and fast-paced series Quick Reads

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.