Themáu ein Llên: Blas ar Themáu ein Llenorion

Astudiaeth o themâu amrywiol mewn llenyddiaeth Gymraeg ar gyfer myfyrwyr sy’n astudio Cymraeg yn y chweched dosbarth. A study of the various themes that appear in Welsh literature, suitable for students studying for A-Levels.

Llwybrau Llen

Cyflwyniad ffres i rai o gampweithiau llenyddol poblogaidd yr iaith Gymraeg, gan athro ac awdur profiadol.A new introduction to some of the masterpieces of Welsh literature, by an experienced teacher and author

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.