Welsh-English Picture Dictionary

Geiriadur Cymraeg-Saesneg syml a lliwgar i’r darllenydd ifanc. Ceir dros 350 o eiriau defnyddiol wedi eu rhannu i benawdau poblogaidd gan gynnwys yr ysgol, chwaraeon, y parc, y traeth, y tŷ, y stryd, y fferm ac anifeiliaid y sw. Mae pob gair Cymraeg yn dod gyda llun clir er mwyn cynorthwyo gyda dysgu. Ceir cyfieithiad Saesneg a chymorth ynganu syml gyda phob gair yn ogystal. This presents over 350 illustrations of familiar objects. Every picture is labelled with its English word, followed by its Welsh equivalent. The translated word is followed in turn by a phonetic spelling in smaller type. Words are grouped according to themes, such as sports, classroom, fruit, vegetables, party time, weather, and many others

Welsh-English Picture Dictionary

Geiriadur Cymraeg-Saesneg syml a lliwgar i’r darllenydd ifanc. Ceir dros 350 o eiriau defnyddiol wedi eu rhannu i benawdau poblogaidd gan gynnwys yr ysgol, chwaraeon, y parc, y traeth, y tŷ, y stryd, y fferm ac anifeiliaid y sw. Mae pob gair Cymraeg yn dod gyda llun clir er mwyn cynorthwyo gyda dysgu. Ceir cyfieithiad Saesneg a chymorth ynganu syml gyda phob gair yn ogystal. This presents over 350 illustrations of familiar objects. Every picture is labelled with its English word, followed by its Welsh equivalent. The translated word is followed in turn by a phonetic spelling in smaller type. Words are grouped according to themes, such as sports, classroom, fruit, vegetables, party time, weather, and many others.

TonIc Cyfres 4 – Edrych yn Dda

Un o gyfres o 8 llyfr darllen difyr i gyd-fynd â Taith Iaith 4 ar gyfer disgyblion CA4 sy’n astudio Cymraeg ail iaith.A title in a series of 8 reading books to accompany Taith Iaith 4, for KS4 pupils studying Welsh as a second language.

Mynediad i Gymru: Mynyddoedd Mawr

Mae rhai o’r lyfrau yn y gyfres yn iaith y de, a rhai yn iaith y gogledd – ond dyw’r ddwy ‘iaith’ ddim yn wahanol iawn! Gobeithio bydd pawb eisiau darllen y llyfrau i gyd – a dod i adnabod iaith y gog a’r de! Os dych chi’n dysgu Cymraeg, mae iaith y llyfr ar lefel Cwrs Mynediad. A volume in a series of books for Welsh learners presenting various aspects of life in Wales in a lively manner. This book looks at the Snowdonia mountains.

Mynediad i Gymru: O’r Tir – Byw yn y Wlad

Mae rhai o’r lyfrau yn y gyfres yn iaith y de, a rhai yn iaith y gogledd – ond dyw’r ddwy ‘iaith’ ddim yn wahanol iawn! Gobeithio bydd pawb eisiau darllen y llyfrau i gyd – a dod i adnabod iaith y gog a’r de! Os dych chi’n dysgu Cymraeg, mae iaith y llyfr ar lefel Cwrs Mynediad. A volume in a series of books for Welsh learners presenting various aspects of life in Wales in a lively manner. This book portrays life in the north Wales countryside.

Mynediad i Gymru: Dilyn Dwy Afon

Mae rhai o’r lyfrau yn y gyfres yn iaith y de, a rhai yn iaith y gogledd – ond dyw’r ddwy ‘iaith’ ddim yn wahanol iawn! Gobeithio bydd pawb eisiau darllen y llyfrau i gyd – a dod i adnabod iaith y gog a’r de! Os dych chi’n dysgu Cymraeg, mae iaith y llyfr ar lefel Cwrs Mynediad. A volume in a series of books for Welsh learners presenting various aspects of life in Wales in a lively manner. This book follows the rivers Tywi and Teifi from their source to their estuary.

Llamu ‘Mlaen – gwefan

Gweithgareddau ar ffurf PDF i gyd-fynd a’r pecyn. Activities in PDF format to accompany the pack

Llamu ‘Mlaen (Pecyn)

Pecyn gwerthfawr o 20 o lyfrau ffuglen a ffeithiol gan awduron megis Elin Meek, Gwen Redvers Jones a Dafydd Meirion ar gyfer dysgwyr CA 2. (ACCAC). Canllaw i athrawon a gweithgareddau ar wefan Gomer. A valuable pack of 20 factual and fiction books by authors such as Elin Meek, Gwen Redvers Jones and Dafydd Meirion for Welsh-language Learners at KS 2. (ACCAC). Techer Guide and activities on the Gomer website.

Hwylio ‘Mlaen – (Cyfres) – Ser Heddiw

Cyfweliadau gyda deuddeg o wyr a gwragedd sy’n flaenllaw ym myd y cyfryngau, mewn cyfres ar gyfer dysgwyr. Interviews with twelve Welsh men and women prominent in the media, in a series of books for Welsh learners.

Hwylio ‘Mlaen – (Cyfres) – Cymry Wrth eu Gwaith

A volume with a vocabulary on each page for young people and adults who are learning Welsh about twelve Welsh men and women at work. Black-and-white photographs. Cyfrol gyda geirfa ar bob tudalen ar gyfer pobl ifanc ac oedolion sy’n dysgu Cymraeg yn rhoi cipolwg ar ddeuddeg o Gymry Cymraeg wrth eu gwaith. Ffotograffau du-a-gwyn.

Next page

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.