Brenin Trachwantus, Y

CD-ROM yn cyflwyno stori ddoniol Dennis Reader A lovely bunch of coconuts, sef moeswers am natur ddinistriol trachwant a hunanoldeb, mewn naw iaith – Basgeg, Catalaneg, Cymraeg, Ffrangeg, Ffrîseg, Gwyddeleg, Iseldireg, Saesneg a Sbaeneg; darperir fel rhan o raglen fabula sy’n ceisio hybu plant ac athrawon i greu eu storïau dwyieithog ac aml-gyfrwng eu hunain. A CD-ROM presenting translations in nine languages – Basque, Catalan, Dutch, English, French, Frysk, Irish, Spanish and Welsh – of Dennis Reader’s amusing story, A lovely bunch of coconuts, a moral about the destructive nature of greed and selfishness; prepared as part of the fabula series which aims to encourage pupils and teachers to create their own bilingual stories.

Brenin Trachwantus, Y

Stori liwgar yn cynnig moeswers am natur ddinistriol trachwant a hunanoldeb, rhan o raglen sy’n ceisio hybu plant ac athrawon i greu eu storïau dwyieithog ac amlgyfrwng eu hunain. A colourful story presenting a moral about the nature of greed and selfishness, part of a series which aims to urge pupils and teachers to create their own bilingual and multimedia stories.

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.