Arthur (Cyfres)

Gwefan o ymarferion i’w lawrlwytho ac ymarferion rhyngweithiol i gyd fynd a’r gyfres. A website of downloadable exercises and interactive exercises to accompany the series.

Arthur (Pecyn)

Pecyn o 8 llyfr a 2 gasét yn adrodd anturiaethau Arthur a’i griw o ffrindiau. Pecyn wedi’i anelu at blant CA 2 ail iaith, gyda gwefan o ymarferion i’w lawrlwytho ac ymarferion rhyngweithiol ar gael ar wefan g.ap. A pack of 8 books and 2 cassette tapes on the adventures of Arthur and his gang. An educational pack intended for Welsh second- language KS 2 children. A website, with classroom exercises to download and interactive exercises, is available on the g.ap website

Adnoddau Alawon: Trysor Harri Morgan

Gêm iaith. A language game

Adnoddau Alawon:Ffont ‘Alawon’

Ffontiau modern. Modern fonts

Adnoddau Alawon: Berfiadur Cryno Y

Rhaglen gyfrifiadur creu brawddegau. A sentence creating computer programme

Adnoddau Alawon: Berfiadur Y + Berfiadur Cryno Y

Rhaglenni cyfrifiadur creu brawddegau. Sentence creating computer programmes

Adnoddau Alawon: Bom-Ie

Gêm gardiau gyffrous. An exciting card game

Adnoddau Alawon: Chwileirio

Chwileiriau iaith. Language wordsearches

Adnoddau Alawon Bl.9 – Dewisiadur

Adnoddau Dysgu ar gyfer plant CA3 . Teaching resources for KS3 pupils

Adnoddau Alawon Bl.9 – Ffeil + Caset Sain

Adnoddau Dysgu ar gyfer plant CA3 . Teaching resources for KS3 pupils

Next page

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.