Mynediad i Gymru: Mynyddoedd Mawr

Mae rhai o’r lyfrau yn y gyfres yn iaith y de, a rhai yn iaith y gogledd – ond dyw’r ddwy ‘iaith’ ddim yn wahanol iawn! Gobeithio bydd pawb eisiau darllen y llyfrau i gyd – a dod i adnabod iaith y gog a’r de! Os dych chi’n dysgu Cymraeg, mae iaith y llyfr ar lefel Cwrs Mynediad. A volume in a series of books for Welsh learners presenting various aspects of life in Wales in a lively manner. This book looks at the Snowdonia mountains.

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.