Talk About Welsh Cyfres 5: Rhaglenni 7-11

Rhaglenni 7-11 pumed cyfres Talk About Welsh ar DVD. Mae’r ddrama yn dilyn yr actorion trwy weithgareddau bob dydd. Mae’r cyflwynydd, Gareth Roberts, yn ymddangos yn aml i esbonio geiriau a phatrymau newydd. Mae’r DVD yn cynnwys nodiadau. Programmes 7-11 in the fifth series. The drama follows the actors through everyday activities. The presenter, gareth Roberts, appears regularly to explain vocabulary and newpatterns. The DVD includes notes.

Talk About Welsh Cyfres 4: Rhaglenni 1-10

Rhaglenni cyntaf pedwaredd cyfres Talk About Welsh ar DVD. Mae’r ddrama yn dilyn yr actorion trwy weithgareddau bob dydd. Mae’r cyflwynydd, Gareth Roberts, yn ymddangos yn aml i esbonio geiriau a phatrymau newydd. Mae’r DVD yn cynnwys nodiadau. The first programmes in the fourth series. The drama follows the actors through everyday activities. The presenter, gareth Roberts, appears regularly to explain vocabulary and newpatterns. The DVD includes notes.

Talk About Welsh Cyfres 4: Rhaglenni 11-21

Rhaglenni 11-21 pedwaredd cyfres Talk About Welsh ar DVD. Mae’r ddrama yn dilyn yr actorion trwy weithgareddau bob dydd. Mae’r cyflwynydd, Gareth Roberts, yn ymddangos yn aml i esbonio geiriau a phatrymau newydd. Mae’r DVD yn cynnwys nodiadau. Programmes 11-21 in the fourth series. The drama follows the actors through everyday activities. The presenter, gareth Roberts, appears regularly to explain vocabulary and newpatterns. The DVD includes notes.

Talk About Welsh Cyfres 3: Rhaglenni 1-10

Rhaglenni cyntaf trydedd cyfres Talk About Welsh ar DVD. Mae’r ddrama yn dilyn yr actorion trwy weithgareddau bob dydd. Mae’r cyflwynydd, Gareth Roberts, yn ymddangos yn aml i esbonio geiriau a phatrymau newydd. Mae’r DVD yn cynnwys nodiadau. The first programmes in the third series. The drama follows the actors through everyday activities. The presenter, gareth Roberts, appears regularly to explain vocabulary and newpatterns. The DVD includes notes.

Talk About Welsh Cyfres 3: Rhaglenni 11-21

Rhaglenni 11-21 trydedd cyfres Talk About Welsh ar DVD. Mae’r ddrama yn dilyn yr actorion trwy weithgareddau bob dydd. Mae’r cyflwynydd, Gareth Roberts, yn ymddangos yn aml i esbonio geiriau a phatrymau newydd. Mae’r DVD yn cynnwys nodiadau. Programmes 11-21 in the third series. The drama follows the actors through everyday activities. The presenter, gareth Roberts, appears regularly to explain vocabulary and newpatterns. The DVD includes notes.

Talk About Welsh Cyfres 2: Rhaglenni 16-20 DVD

Rhaglenni 16-20 ail gyfres Talk About Welsh ar DVD. Mae’r ddrama yn dilyn yr actorion trwy weithgareddau bob dydd. Mae’r cyflwynydd, Gareth Roberts, yn ymddangos yn aml i esbonio geiriau a phatrymau newydd. Mae’r DVD yn cynnwys nodiadau. The first programmes in the second series. The drama follows the actors through everyday activities. The presenter, gareth Roberts, appears regularly to explain vocabulary and newpatterns. The DVD includes notes.

Talk About Welsh Cyfres 2: Rhaglenni 6-10 DVD

Rhaglenni 6-10 ail gyfres Talk About Welsh ar DVD. Mae’r ddrama yn dilyn yr actorion trwy weithgareddau bob dydd. Mae’r cyflwynydd, Gareth Roberts, yn ymddangos yn aml i esbonio geiriau a phatrymau newydd. Mae’r DVD yn cynnwys nodiadau. The first programmes in the second series. The drama follows the actors through everyday activities. The presenter, gareth Roberts, appears regularly to explain vocabulary and newpatterns. The DVD includes notes.

Talk About Welsh Cyfres 2: Rhaglenni 11-15 DVD

Rhaglenni 11-15 ail gyfres Talk About Welsh ar DVD. Mae’r ddrama yn dilyn yr actorion trwy weithgareddau bob dydd. Mae’r cyflwynydd, Gareth Roberts, yn ymddangos yn aml i esbonio geiriau a phatrymau newydd. Mae’r DVD yn cynnwys nodiadau. The first programmes in the second series. The drama follows the actors through everyday activities. The presenter, gareth Roberts, appears regularly to explain vocabulary and newpatterns. The DVD includes notes.

Talk About Welsh Cyfres 2: Rhaglenni 11-21

Rhaglenni 11-21 ail gyfres Talk About Welsh ar DVD. Mae’r ddrama yn dilyn yr actorion trwy weithgareddau bob dydd. Mae’r cyflwynydd, Gareth Roberts, yn ymddangos yn aml i esbonio geiriau a phatrymau newydd. Mae’r DVD yn cynnwys nodiadau. Programmes 11-21 in the second series. The drama follows the actors through everyday activities. The presenter, gareth Roberts, appears regularly to explain vocabulary and newpatterns. The DVD includes notes.

Talk About Welsh Cyfres 2: Rhaglenni 1-10

Rhaglenni cyntaf ail gyfres Talk About Welsh ar DVD. Mae’r ddrama yn dilyn yr actorion trwy weithgareddau bob dydd. Mae’r cyflwynydd, Gareth Roberts, yn ymddangos yn aml i esbonio geiriau a phatrymau newydd. Mae’r DVD yn cynnwys nodiadau. The first programmes in the second series. The drama follows the actors through everyday activities. The presenter, gareth Roberts, appears regularly to explain vocabulary and newpatterns. The DVD includes notes.

« Previous PageNext page

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.