Pedair Cainc y Mabinogi i Ddysgwyr

Addasiad o’r Pedair Cainc ar gyfer dysgwyr, gyda geirfaoedd a nodiadau. Rhagymadrodd Saesneg gan yr Athro Brynley F. Roberts. Lluniau du-a-gwyn gan Bernadette Watts. Cyhoeddwyd gyntaf Ionawr 1994. An adaptation of the Mabinogi for Welsh learners, with vocabulary and notes. Includes an English introduction by Professor Brynley F. Roberts. Black-and-white illustrations by Bernadette Watts. First published January 1994.

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.