Cronfa ddata yn cynnwys adnoddau ar gyfer pob cyfnod allweddol a Chymraeg i Oedolion. Bydd y gronfa ddata yn cynnwys unrhyw adnoddau addysgol a gyhoeddwyd ers Ionawr 1995 sydd ar gael i'w prynu neu lawrlwytho heddiw neu ar gael yn eang drwy unrhyw fodd arall i gefnogi dysgwyr Cymraeg.

A database that includes resources for all key stages and Welsh for Adults. The database will include any educational resources that have been published since January 1995 that are available to buy or download today or are widely available by any other means to support Welsh learners.

Adnoddau amrywiol / Various Resources

Ffeithiau Rygbi: 100 o Ffeithiau Rygbi

 • Lefel / Level: CA3, CA4
 • Cyhoeddwr / Publisher: Y Dref Wen
 • Blwyddyn / Year: 2004
Manylion pellach / More Details

Adnoddau TGAU y BBC – Llawlyfr yr Athro

 • Lefel / Level: CA4
 • Cyhoeddwr / Publisher: Adran Addysg BBC Cymru
 • Blwyddyn / Year: 1998
Manylion pellach / More Details

Helpwch eich Plentyn/Help Your Child: Idiomau/Idioms

 • Lefel / Level: Blynyddoedd Cynnar, Early Years
 • Cyhoeddwr / Publisher: Gomer
 • Blwyddyn / Year: 2012
Manylion pellach / More Details

Chwedlau Cymru i Ddysgwyr

 • Lefel / Level: CA4, CA5, CiO
 • Cyhoeddwr / Publisher: Y Dref Wen
 • Blwyddyn / Year: 2001
Manylion pellach / More Details

Dewch i Adrodd Eto

 • Lefel / Level: Blynyddoedd Cynnar, CA2, Early Years
 • Cyhoeddwr / Publisher: Gwynedd
 • Blwyddyn / Year: 1992
Manylion pellach / More Details

Byw Bywyd (cyfres): 5. Siopa

 • Lefel / Level: CA4
 • Cyhoeddwr / Publisher: Canolfan Peniarth
 • Blwyddyn / Year: 2013
Manylion pellach / More Details

Adnabod Lliwiau

 • Lefel / Level: Blynyddoedd Cynnar, Early Years
 • Cyhoeddwr / Publisher: Hwb
 • Blwyddyn / Year: Cyfredol / Current
Manylion pellach / More Details

Routledge Grammars Series: Basic Welsh – A Grammar and Workbook

 • Lefel / Level: CA4, CA5, CiO
 • Cyhoeddwr / Publisher: Routledge
 • Blwyddyn / Year: 1995
Manylion pellach / More Details

 

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.